Електрон у атому

  Питања упућена физичару

Да ли електрони у атому емитују гама зрачење?

Не. Гама електромагнетно зрачење потиче из атомског језгра, када протони и неутрони прелазе из вишег енергетског стања у ниже.


Да ли било какав фотон може да побуди електрон у атому?

Не може. У складу са најједноставнијим, Боровим, моделом атома енергија фотона мора буде једнака разлици енергија два нивоа: тамо где се првобитно налази електрон и нивоа где ће приспети након што се присили да пређе.