Да ли се аутоматска врата у продавницама отварају због електромагнетне индукције?  Мислим да то није у вези. Емитер инфрацрвеног електромагнетног зрачења шаље сноп ка пријемнику, а то је полупроводнички пријемник са променљивим електричним отпором. Када сноп зрачења равномерно пада на пријемник, електрични отпор има сталну вредност. Али, када неко ко стоји испред врата прекине сноп, ..

Read more

Да ли електрони у атому емитују гама зрачење? Не. Гама зрачење потиче из атомског језгра, када нуклеони прелазе из побуђеног стања у стање ниже енергије. Да ли било какав фотон може да побуди електрон у атому? Не може. У складу са овим моделом атома, енергија фотона мора буде једнака разлици енергија два нивоа: тамо где ..

Read more

Шта је то Хигсов бозон? Ништа ту не разумем. У складу са Стандардним моделом елементарних честица у физици, честице које преносе силу припадају групи која носи назив бозони. Ту су: фотон као преносник електромагнетне силе, глуони који преносе јаку нуклеарну силу и преносиоци слабе нуклеарне силе: W⁺, W⁻ и Z°. Проблем је у томе што ..

Read more

Зашто се температура црне рупе повећава са смањењем масе? Квантне флуктуације су присутне у читавом вакууму па и у близини хоризонта догађаја црне рупе – граничне површи где није могуће избећи пад у црну рупу. Постоји могућност да честица негативне енергије постане део области унутар хоризонта догађаја, док честица позитивне енергије то избегне и настави ..

Read more

Како се нешто брже скува у претис лонцу? У таквој посуди се постиже температура виша од температуре кључања воде под уобичајеним условима, 100⁰ C − што пружа могућност да се намирнице брже скувају.  Кључање подразумева интензивно испаравање из читаве запремине: мехурићи водене паре, који су формирани на зидовима и дну посуде, почињу да испливавају на ..

Read more