Author : Драган

Зашто стакла неких наочара потамне напољу? То су фотохроматске или фотогреј наочаре. Затамњење је последица дејства ултраљубичастог зрачења, дела електромагнетног Сунчевог спектра који пристиже до нас, и премаза нанетог на сочиво. Не може свако једињење да обезбеди провидност за светло у просторији где нема ултраљубичастог зрачења и затамњење напољу где је присутно ово зрачење, а ..

Наставите са читањем

Имам проблем да разумем шта је потенцијална енергија електричног поља. У поређењу са кинетичком енергијом, која је очигледна зато што се појављује код тела у току кретања, потенцијална енергија је донекле прикривена, а постаје видљива када размишљамо о њеном преображају у друге облике енергије. Сагледајмо то код појаве муње од стране олујних облака. Од раздвојених ..

Наставите са читањем

Упознајмо појаву интерференције таласа полазећи од примера добро нам познатих таласа док смо на плажи. Сусретом два таласа који се простиру у супротним смеровима, плави и зелени на цртежу, настаје њихово слагање – интерференција – тако да се њихове енергије сабирају или одузимају што је приказано црвеним таласом: Ако би врхови и удубљења били једнаки, ..

Наставите са читањем

У основи производње електричне енергије путем нуклеарних реактора је појава цепања језгара атома – нуклеарна фисија. Појаву су истраживали различити тимови, а једном је припадао и Павле Савић, али је заслуга припала Ото Хану док његове сараднике Фрица Штрасмана и Лизу Мајтнер наука није истакла у том смислу. Нестабилна атомска језгра се преображавају у стабилнија, ..

Наставите са читањем

Када су протони изложени дејству спољашњег магнетног поља, већина магнетних момената је усмерена попут поља. Протон је енергетски стабилнији ако је његов магнетни момент оријентисан као и вектор магнетне индукције. Протони се могу побудити, односно превести у стање са вишом енергијом, бомбардовањем радио таласима – и то је приказано у првом делу записа. Разлика у ..

Наставите са читањем