Рад силе трења и загревање тела

  Занимљиви детаљи

Тела у току дејстава размењују енергију, а рад представља меру размењене енергије. Постоји занимљиво питање у вези загревања тела које се креће сталном брзином дуж подлоге, на кога делују две силе у водоравном правцу, а у супротном смеру: вучна сила и сила трења. С обзиром да се тело помера сталном брзином радови поменутих сила су једнаки, а укупан рад је једнак нули, па се намеће питање: где је извориште енергије која загрева тело и подлогу?

И тело и подлога поседују извесну храпавост, тако да се њихове избочине сударају, Површина тела у контакту са подлогом се нешто мање помера у односу на центар масе тела за једнако време – због наведених судара. Према томе, рад силе трења је мањи у односу на рад вучне силе, тако да се разлика ова два рада манифестује као загревање тела и подлоге. Очигледно да се појављује деформација тела због неједнаког пређеног пута контактне површине и центра масе тела.