Магла, облачност и влажност ваздуха

Која је разлика између магле и ниске облачности?

Са гледишта физике, нема разлике између магле и ниске облачности. Обе појаве представљају кондензацију или сублимацију водене паре у капљице воде и њену кристалну фазу. Друго је питање да ли такво кондензовано стање ствара падавине.


Зашто је хладније када је влажност ваздуха већа?

Мислим да је ова појава слична појави хипотермије у води. У води су учесталији судари између молекула спољашње средине и нашег тела него у ваздуху па ја пренос топлотне енергије интензивнији. Као што постоји разлика у дужини  боравка на, рецимо, температури 15° C у води и ваздуху, тако је пријатније када је зимски ваздух сув. Када поредим сув и влажан ваздух, наравно да друге карактеристике попут брзине струјања ветра сматрам једнаким, јер на субјективни осећај температуре утиче више појава.