Кућна метеоролошка станица

  Примењена физика

За одређивање температуре може се употребити полупроводнички термоотпорник (термистор) NTC типа. Код ове врсте материјала са порастом температуре расте број честица које учествују у преношењу електричне струје, тако да материјал који на ниској температури има осредњу проводљивост на вишим температурама стиче добру проводљивост. То утиче на јачину струје кроз термоотпорник која се региструје.

С обзиром да уређај приказује релативну влажност ваздуха, односно тренутно присуство влаге у ваздуху у односу на стање када је он потпуно засићен воденом паром, а та вредност зависи од температуре, претпостављам да је приказ влажности ваздуха могућ након што уређај региструје његову температуру. Промена влажности ваздуха се исто тако региструје у полупроводничком материјалу путем промене јачине струје између електрода у материјалу.