Квантно колебање

  Питања упућена физичару

Шта је квантно колебање?

Вероватно је реч о термину познатом под називом квантне флуктуације. Постоји могућност да микро објекат емитује једну или више честица које постоје кратко – такозване виртуелне честице. На пример, нуклеони у језгру атома емитују π мезоне у околном простору, а након веома кратког времена мезони нестају на месту где су и створени.

У току те емисије, енергија нуклеона се мења (флуктуира) у складу са Хајзенберговом релацијом о неодређености енергије. Нуклеони ступају у дејство разменом π мезона. Честице изван језгра, попут електрона, исто тако могу да емитују виртуелне фотоне путем којих дејствују са другим електроном.

Постоји могућност да појаве електронско-позитронских парова буду исто тако облик квантне флуктуације. Управо та појава је одговорна за такозвано Хокингово зрачење, када једна честица успева да избегне апсорпцију од стране црне рупе и да од тог објекта добије енергију, чиме се тумачи испаравање црних рупа.