Алфа честице

  Питања упућена физичару

Због чега алфа честице не губи енергију закочним зрачењем?

Мислим да то није баш тако искључиво. Алфа честице су језгра атома хелијума, тако названа од стране Радерфорда, јер се у почетку није знало шта представљају. Закочно зрачење представља енергију у електромагнетном облику, емитовану од стране микро објекта док успорава.

И код алфа честица су присутна успорења, али су слабије јачине па је и емитовано закочно зрачење мање изражено. Дакле, не значи да га уопште нема. Постоји једначина из које проистиче да је снага емитованог зрачења обрнуто сразмерна четвртом степену масе наелектрисане честице када су вектори брзине и убрзања честице управни, односно обрнуто сразмерна шестом степену масе честице када су вектори брзине и убрзања честице колинеарни.