Tag : црвени џин

Када Сунце буде престало да сија и на Земљи падне температура, зар то није спонтано смањивање ентропије?  Ако би у току дужег времена занемарили поспремање куће, појава наталожене прашине ће на то указати чак и ако ту не боравимо. Мера неуређености се повезује са физичком величином познатом под називом ентропија. Код свих спонтаних процеса неуређеност ..

Наставите са читањем