Tag : турбуленције

Како су повезани Рејнолдсов број и густина? Рејнолдсов број Rₑ се односи на понашање флуида након што се сусретне са препреком коју обилази. Од вредности тог броја зависи да ли ће флуид заобићи препреку без турбуленција – ламинарно кретање – или са турбулентним комешањем. Рејнолдсов број зависи од густине флуида ρ, његове брзине 𝜐, дужине ..

Наставите са читањем

Ова тема је прилично занимљива, обимна и показује да једначине једноставних кретања, попут хитаца, могу да постану прилично сложене ако се узме у разматрање сила отпора ваздуха.  Ако је кретање праћено малим брзинама, сила отпора ваздуха Fₒ се записује као производ коефицијента, који зависи од облика тела, димензије и састава површине у контакту са ваздушном ..

Наставите са читањем

Кретање лопти представља занимљиву и нимало једноставну тема. Потребно је направити разлику у погледу дејстава сила које потичу од ваздуха и брзина кретања лоптице, а то се обично везује за Рејнолдсов број: При малим брзинама, које су испод просечних вредности за тениске лоптице у току утакмица, опструјавање је такво да је присутна сила вискозног трења између лоптице ..

Наставите са читањем

Због чега су крајеви крила авиона савијени? Постоји неколико отпора који утичу на крило и тиме на кретање авиона. Бернулијева једначина пружа тумачење постојања неравнотеже притисака испод и изнад крила тако да је испод крила већи статички притисак, јер се ваздушна струја креће брже – односно поседује нижи динамички притисак. Ваздух испољава тежњу да се ..

Наставите са читањем