Tag : термоотпорник

Питање које сам себи поставио: како кућни уређаји за мерење температуре и влажности ваздуха мере податке приказане  на екрану? За одређивање температуре може се употребити полупроводнички термоотпорник (термистор) NTC типа. Код ове врсте материјала са порастом температуре расте број честица које учествују у преношењу електричне струје, тако да материјал који на ниској температури има осредњу ..

Read more