Tag : рад силе

На веб презентацијама које се баве физиком повремено васкрсава дилема коју ћу препричати у наредних пар реченица. Један начин размене енергије између тела је путем узајамног дејства силе и меру размењене енергије представља физичка величина – рад силе (означава се као W или А): ΔW = F·Δr·cosα при чему је F сила, Δr померај, а ..

Наставите са читањем