Tag : ентропија

Ширење свемира је у складу са порастом ентропије? Тачно. Обично се величина ентропија тумачи као мера хаотичног кретања честица које сачињавају систем – у овом случају свемир. Када се узму у обзир сви процеси, ентропија мора да расте с обзиром да је свемир у садашњој фази развоја више различит по структури у односу на почетну ..

Read more

Када Сунце буде престало да сија и на Земљи падне температура, зар то није спонтано смањивање ентропије?  Ако би у току дужег времена занемарили поспремање куће, појава наталожене прашине ће на то указати чак и ако ту не боравимо. Мера неуређености се повезује са физичком величином познатом под називом ентропија. Код свих спонтаних процеса неуређеност ..

Read more