Tag : Хокингово зрачење

Зашто се температура црне рупе повећава са смањењем масе? Квантне флуктуације су присутне у читавом вакууму па и у близини хоризонта догађаја црне рупе – граничне површи где није могуће избећи пад у црну рупу. Постоји могућност да честица негативне енергије постане део области унутар хоризонта догађаја, док честица позитивне енергије то избегне и настави ..

Наставите са читањем

Шта је квантно колебање? Вероватно је реч о термину познатом под називом квантне флуктуације. Постоји могућност да микро објекат емитује једну или више честица које постоје кратко – такозване виртуелне честице. На пример, нуклеони у језгру атома емитују π мезоне у околном простору, а након веома кратког времена мезони нестају на месту где су и ..

Наставите са читањем