Tag : Хајзенбергове релације неодређености

У симпатичној књизи Поредак времена италијански физичар Карло Ровели наводи да је свештеник Исидор Севиљски први изнео претпоставку да време не протиче у континуитету већ је – квантовано. С том претпоставком је у вези савремени термин – Планково време – интервал реда величине 10⁻⁴³ s, које се често помиње у контексту наше ограничене могућности да ..

Наставите са читањем

Шта је квантно колебање? Вероватно је реч о термину познатом под називом квантне флуктуације. Постоји могућност да микро објекат емитује једну или више честица које постоје кратко – такозване виртуелне честице. На пример, нуклеони у језгру атома емитују π мезоне у околном простору, а након веома кратког времена мезони нестају на месту где су и ..

Наставите са читањем