Tag : Сунце

Због чега је Марс мањи од Земље? Веб презентација са квалитетним чланцима о астрофизичким појавама представља сајт NASA. Према том сајту, поуздано тумачење не постоји већ хипотеза новијег датума о утицају Јупитера на величину Марса. Јупитер, највећа планета у нашем планетарном систему, није увек био на месту где је данас већ се померао према Сунцу, ..

Наставите са читањем

Како се зна да је Сунце старо 5 милијарди година? Полазећи од анализе електромагнетног зрачења које потиче од звезда, карактера кретања и познатих физичких закона створен је модел који, како се сматра, описује унутрашњост ових небеских тела. Сјај звезде L, као енергија електромагнетног зрачења емитована са површине звезде, и њена маса M, процењена из Кеплерових ..

Наставите са читањем

Да ли је могуће поништити деловање магнетног поља, као што се то може учинити са електричним пољем?  Постоји могућност да се линије магнетног поља савију на начин да то поље заобиђе објекат – у циљу његове заштите. То се може остварити тако што се заштитни кавез начини од посебне легуре. Из разлога што не постоје ..

Наставите са читањем

Да ли сте чули за Черенковљево зрачење? Честице се ту крећу брже од светлости. У вакууму објекти не могу да се крећу брже од светлости, али у материјалној средини могу. Светлост се спорије креће кроз средину која није вакуум. Tако да та појава не нарушава постулате Посебне теорије релативности. Черенковљево зрачење настаје када се електрони ..

Наставите са читањем

Када Сунце буде престало да сија и на Земљи падне температура, зар то није спонтано смањивање ентропије?  Ако би у току дужег времена занемарили поспремање куће, појава наталожене прашине ће на то указати чак и ако ту не боравимо. Мера неуређености се повезује са физичком величином познатом под називом ентропија. Код свих спонтаних процеса неуређеност ..

Наставите са читањем