Ширење свемира

Ширење свемира је у складу са порастом ентропије?

Тачно. Обично се величина ентропија тумачи као мера хаотичног кретања честица које сачињавају систем – у овом случају свемир. Када се узму у обзир сви процеси, ентропија мора да расте с обзиром да је свемир у садашњој фази развоја више различит по структури у односу на почетну фазу. Увећање ентропије ће се окончати када наступи такозвана топлотна смрт васионе, односно стање без могућности размене енергије између делова система.