Старост Сунца

  Питања упућена физичару

Како се зна да је Сунце старо 5 милијарди година?

Полазећи од анализе електромагнетног зрачења које потиче од звезда, карактера кретања и познатих физичких закона створен је модел који, како се сматра, описује унутрашњост ових небеских тела. Сјај звезде L, као енергија електромагнетног зрачења емитована са површине звезде, и њена маса M, процењена из Кеплерових закона, су повезани следећом релацијом:

L∽M³⋅⁵

Нешто детаљније о овоме се може прочитати на сајту HyperPhysics. А проистиче обрнута сразмерност времена трајања нуклеарне фузије протона у средишту звезде t и њене масе:

t∽1/M²⋅⁵

Један пример слагања физичких теорија и модела звезде представља мерење присуства неутрина, насталих у средишту звезде, на Земљи.