Спин ударци у тенису

  Примењена физика

Кретање лопти представља занимљиву и нимало једноставну тема. Потребно је направити разлику у погледу дејстава сила које потичу од ваздуха и брзина кретања лоптице, а то се обично везује за Рејнолдсов број:

  • При малим брзинама, које су испод просечних вредности за тениске лоптице у току утакмица, опструјавање је такво да је присутна сила вискозног трења између лоптице и слоја ваздуха уз површину – без турбуленција.
  • При типичним вредностима брзине тениске лоптице, око 35 m/s, појављују се турбуленције ваздушног слоја уз лоптицу, које се простиру иза ње, у смеру супротном од њеног кретања, што узрокује другачију врсту отпора ваздуха у односу на претходни случај.

Сада наступа случај ротације лоптице око осе која пролази кроз њен центар масе. Размотримо ударац „Top Spin“. Смер ротације је приказан на цртежу са леве стране.

Као последица неједнаке брзине опструјавања ваздуха са горње и доње стране, у складу са Бернулијевом једначином, на лоптицу делује Mагнусова сила. Осим ње на лоптицу делује и сила због присуства турбуленција иза лоптице, у истом смеру као и Mагнусова сила. Према томе, лоптица ће у овом случају имати краћи домет у односу на ситуацију када нема ротацију. У случају „Back Spin“ ударца кретање ће бити другачије.

Када „Top Spin“ лоптица падне на подлогу, што је приказано на цртежу са десне стране, сила трења ће успорити угаону брзину ротације и увећати брзину транслаторног кретања и тако продужити одскок дуж подлоге. Код „Back Spin“ ударца сила трења успорава обе брзине и тиме скраћује одскок.