Слабо дејство честице неутрино

  Питања упућена физичару

Зашто неутрино слабо делује са материјом?

Неутрино је честица чије постојање је претпостављено у току разматрања преображавања протона или неутрона у друге честице путем слабе нуклеарне силе – такозваним бета радиоактивним распадима. Не поседује наелектрисање па не ступа у дејство са другим наелектрисаним честица путем електромагнетне силе. Неутрино исто тако не испољава дејство са протонима и неутронима, односно кварковима који сачињавају протоне и неутроне, путем јаке нуклеарне силе. Његова маса је дуго времена била упитна, али је ипак потврђено да постоји. Појављује се у три облика и припада групи од неколико честица које сачињавају све што видимо око нас.

Баш зато што је делује једино путем слабе нуклеарне силе, често се наводи да неутрино може продрети кроз читаву Земљу без да не ступи у дејство са материјом. Кроз нас сваке секунде пролази милијарде ових честица, али последице не постоје због њихове слабе интерактивности.