Светлећи штапићи

  Питања упућена физичару

Шта садрже светлећи штапићи кад тако светле?

Објекти могу да емитују електромагнетно зрачење услед кретања молекула од којих су сачињени, и у том случају је реч о топлотном зрачењу, или током прелаза електрона између енергетских нивоа у атому, односно молекулу – назовимо га хладно зрачење. Луминесцентно зрачење припада другој групи.

Електрон у молекулу, након што буде принуђен да пређе на виши ниво, не мора да се врати  у директно на ниво где је био већ постоји вероватноћа да пређе на други нижи ниво. Током прелаза емитује се инфрацрвено зрачење, а након што се електрон врати на ниво где је био на почетку емитује се квант електромагнетног зрачења – фотон – ниже енергије у односу на онај који је присилио електрон на пређе на виши ниво. То што одећа постаје „блиставо бела” након употребе детерџената представља пример за флуоресценцију.

Међутим, постоји могућност да електрон пређе на неки ниво где ће се задржати дуго. Такво својство се употребљава код материјала који светлуцају у мраку – попут оних који се користе у саобраћају, за обележавање саобраћајних средстава или као додатак на униформама запослених у комуналним службама.

Штапићи емитују светлост услед појаве луминесценције. У њима су присутна једињења која ступају у реакцију чим се штапић савије или удари. Након реакције електрони у молекулима су у стању енергетске побуђености, а то је нестабилно стање па постоји тежња да се спусте на нижи енергетски ниво. Том приликом емитују се фотони, односно штапић светли. И свици емитују светлост због присуства хемијске реакције.