Рејнолдсов број

Како су повезани Рејнолдсов број и густина?

Рејнолдсов број Rₑ се односи на понашање флуида након што се сусретне са препреком коју обилази. Од вредности тог броја зависи да ли ће флуид заобићи препреку без турбуленција – ламинарно кретање – или са турбулентним комешањем. Рејнолдсов број зависи од густине флуида ρ, његове брзине 𝜐, дужине објекта L, а обрнуто је сразмеран коефицијенту вискозности – броју својственом сваком флуиду  и тиче се појаве трења између слојева флуида док се крећу различитим брзинама. Према доступним подацима, испод Rₑ = 2000 кретање флуида је ламинарно, изнад Rₑ = 3000 поприма турбуленције. Између наведених вредности флуид је подложан турбуленцијама упркос ламинарном протицању. Према томе, густина је само један од параметара понашања флуида. Вредност овог броја има утицај и на облик силе отпора ваздуха.