Релативност протицања времена

  Питања упућена физичару

Рецимо да је један часовник на Земљи, а други у свемирском броду. Брод се креће убрзано, све брже. То значи да ће време, у односу на неког ко то гледа са стране, у броду протицати спорије и спорије док ће на Земљи тећи истом брзином. Знам да то не би требало да буде тако, Теорија релативности је исправна, само ме занима где је грешка у овом примеру.

У складу са Ајнштајновом Општом теоријом релативности, Земља и свемирски брод су еквивалентни референтни системи под условом:

  • да је брод ван домашаја било каквог гравитационог поља 
  • да је убрзавање брода једнако гравитационом убрзању на планети

То значи да часовници показују једнако време. Овде је проблем у тој особи, посматрачу – како се обично назива – која може да установи ко се креће и коликом брзином. У складу са релативистичком физиком, не постоје привилегован референтни систем (посматрач) са могућностима да сигурно установи ко се креће. Ту је разлика у односу на Њутнову механику.


Да ли време спорије тече при кретању? 

То тврђење се често наводи, а илуструје се такозваним парадоксом близанаца. Није нетачно, али треба знати да је кретање релативно, односно сваки посматрач из сопственог референтног система може да тврди да мирује, а други се крећу у односу на њега.