Расподела брзина молекула

Зашто је десни део Максвелове криве шири

Пођимо од расподеле брзина молекула гасова. Врх криве односи се на брзину којом се креће највећи број молекула: и то је највероватнија брзина.

Да би молекули били у могућности да напусте гравитационо поље планете потребно је да поседују брзину већу од такозване друге космичке брзине. У случају Земље та вредност износи 11,2 km/s. Дакле, што је вредност највероватније брзине виша и ближа бројној вредности друге космичке брзине већа је шанса да атмосфера планете буде са ниским садржајем водоника или кисеоника. Уочавамо да постоје и спори молекули, који у датом тренутку нису у могућности да напусте гравитационо поље планете. Међутим, крива расподеле брзина задржава облик упркос смањивању концентрације молекула у атмосфери. Зато се број брзих молекула не мења, па се појава напуштања гравитационог поља планете наставља све док постоје довољно брзи молекули.

Молекули водоника и хелијума су, углавном, напустили атмосферу Земље. С друге стране, кисеоник то чини толико споро да ће веома дуго опстати у атмосфери. Јупитер поседује јаче гравитационо поље те је водоник тамо веома присутан. Месец нема атмосферу у неком битном износу, јер је гравитационо поље недовољно јако да обезбеди постојање атмосфере.