Расподела брзина молекула

  Питања упућена физичару

Зашто је десни део Максвелове криве шири

Пођимо од расподеле брзина молекула гасова. Врх криве односи се на брзину којом се креће највећи број молекула: и то је највероватнија брзина.

Да би молекули били у могућности да напусте гравитационо поље планете потребно је да поседују брзину већу од такозване друге космичке брзине. У случају Земље та вредност износи 11,2 km/s. Дакле, што је вредност највероватније брзине виша и ближа бројној вредности друге космичке брзине већа је шанса да атмосфера планете буде са ниским садржајем водоника или кисеоника. Уочавамо да постоје и спори молекули, који у датом тренутку нису у могућности да напусте гравитационо поље планете. Међутим, крива расподеле брзина задржава облик упркос смањивању концентрације молекула у атмосфери. Зато се број брзих молекула не мења, па се појава напуштања гравитационог поља планете наставља све док постоје довољно брзи молекули.

Молекули водоника и хелијума су, углавном, напустили атмосферу Земље. С друге стране, кисеоник то чини толико споро да ће веома дуго опстати у атмосфери. Јупитер поседује јаче гравитационо поље те је водоник тамо веома присутан. Месец нема атмосферу у неком битном износу, јер је гравитационо поље недовољно јако да обезбеди постојање атмосфере.