Пуцкетање при наелектрисавању

Због чега је безопасна варница при напону 30 000 V/cm, док је 220 V наизменичне струје опасан напон?

Када је ваздух изложен напону – величини која је у вези са енергијом коју су стекле честице – од 30 000 V/cm или више од те вредности стиче се услов да електрони прострује кроз ваздух са наелектрисаног тела на други објекат. Тада можемо да осетимо непријатно пуцкетање. Поред напона битна је и јачина струје кроз организам – број наелектрисаних честица које уђу у тело у јединици времена. Бол од електричне струје настаје при минималној јачини од 1 mA. При наелектрисавању са појавом непријатног пуцкетања, јачина струје је сигурно мања. На струјни удар утиче и време изложености електричном удару.