Потенцијална енергија електричног поља

Имам проблем да разумем шта је потенцијална енергија електричног поља.

У поређењу са кинетичком енергијом, која је очигледна зато што се појављује код тела у току кретања, потенцијална енергија је донекле прикривена, а постаје видљива када размишљамо о њеном преображају у друге облике енергије. Сагледајмо то код појаве муње од стране олујних облака. Од раздвојених наелектрисања у облаку настају светлосна и звучна манифестација муње. Намеће се питање: која енергија је то омогућила?

У току формирања облака дешава се узлазно кретање влажне струје ваздуха и наелектрисавање капљица воде и кристала леда услед трења. Негативно наелектрисане компоненте, као масивније, остају о доњем делу облака. Наелектрисане честице делују једна на другу електричним силама. Попут гравитационе и еластичне силе и електрична има свој „резервоар” енергије – која има потенцијал да се испољи у облику муње и њене звучне манифестације.