Најбрже кретање једрилице

  Питања упућена физичару

Да ли једрилица плови најбрже када се креће уз ветар?

О техници једрења на води мало знам па сам у почетку био сумњичав да је то тачно. Међутим, постоји добар чланак у часопису Physics Today и тумачење у књизи професора Блумфилда. Испоставља се да једрилица најбрже плови када се креће скоро насупрот ветра – присутан је угао од неколико десетина степени. Следи кратак опис ове занимљиве појаве.

Када се ветар судари са једром дешава се опструјавање, слично као код авионског крила. Ваздух брже струји дуж стране која је окренута насупрот ветра, што значи да је ту већи динамички притисак, а на страни окренутој ка ветру струјање је спорије. Полазећи од Бернулијеве једначине проистиче да сила која делује на једро је усмерена као на цртежу.

Поред једра, на правац кретања утиче и део који је у води – кобилица. Око кобилице је присутно опструјавање водене струје и, попут једра, ствара се разлика два динамичка притиска. И та сила је приказана на цртежу.

Векторски збир ове две силе даје резултанту, односно смер кретања једрилице. Уочавамо известан угао између праваца простирања ветра и кретања једрилице.