Магнетно поље

  Питања упућена физичару

Да ли је могуће поништити деловање магнетног поља, као што се то може учинити са електричним пољем? 

Постоји могућност да се линије магнетног поља савију на начин да то поље заобиђе објекат – у циљу његове заштите. То се може остварити тако што се заштитни кавез начини од посебне легуре. Из разлога што не постоје магнетни монополи, не постоји могућност поништавање поља на начин како се то чини код електричног поља. Постоји још један начин истискивања магнетног поља, познат под називом Мајснеров ефекат.


Гледао сам снимак и на њему се линије магнетног поља на Сунцу увијају и секу. Да ли је то могуће?

Линије магнетног поља не могу да се пресецају ако потичу из истог извора. Ако би тако нешто било могуће на месту пресека истовремено биле присутне две различите вредности магнетне индукције – величине која описује магнетно поље, а то није могуће. Ако линије потичу од различитих извора магнетних поља, постоји могућност пресецања и у том случају је присутно је слагање вектора индукције.


Зар не би требало у једначини за флукс магнетног поља да се индукција дели са површином проводника? 

Замислимо уместо површине проводника врата, а уместо линија магнетног поља људе док пролазе кроз та врата. Било би противно искуству да се проток људи увећа са смањивањем површине врата.