Антирефлекс наочаре

  Примењена физика

Упознајмо појаву интерференције таласа полазећи од примера добро нам познатих таласа док смо на плажи. Сусретом два таласа који се простиру у супротним смеровима, плави и зелени на цртежу, настаје њихово слагање – интерференција – тако да се њихове енергије сабирају или одузимају што је приказано црвеним таласом:

Ако би врхови и удубљења били једнаки, као и дужине таласа, десило би се слагање таласа које ствара деструктивну интерференцију. У супротном је присутна конструктивна интерференција. Слично се може десити код светлости: слагањем таласа дешава се прерасподела енергије у простору и појављују се оба типа интерференције.

Светлост која досегне до сочива наочара без антирефлективног слоја већи делом улази у око, али један део њене енергије се одбија од површине сочива. Функција антирефлекс слоја у сочивима је да искористи, колико је могуће, поменути део енергије. Код таквих наочара светлост пада на антирефлективни слој нанесен с предње стране, већим делом пролази, а затим долази до границе антирефлективног слоја и сочива где поново већим делом пролази. Таласи одбијени са предњег дела слоја и дела који се граничи са сочивом ступају у деструктивну интерференцију. На тај начин је енергија одбијене светлости великим делом присутна у оној која се простире према оку.