Микроталасна пећница

Приметила сам два се две шоље од истог материјала, а различите боје, неједнако загревају у миктоталасној. Зашто?

Микроталаси су електромагнетне природе, а молекули воде поседују просторно раздвојене центре позитивног (атомско језгро) и негативног наелектрисања (електрони) – што је својствено електричним диполима – тако да електрично поље таласа утиче на кретање молекула воде у храни. Због дејстава молекула воде са суседним молекулима, појачано кретање молекула у посуди са спољне стране се преноси према молекулима у унутрашњости. Такво преношење енергије између молекула је кључно за кување у микроталасној пећници, јер јачина микроталаса слаби при продирању кроз храну па би средиште  остало сирово да није те појаве.

Материјал погодан за посуде које се користе у микроталасној пећници треба да слабо упија таласе. Нема битне разлике у погледу апсорпције микро таласа од стране шоља различитих боја. И брзина хлађења, мислим, нема неког већег утицаја. Пре бих рекао да су промакле неке ситнице, попут неједнаке запремине течности у шољама, евентуално неки додаци у неједнаким количинама и слично.