Енергија везе по нуклеону

Зар енергија везе по нуклеону није исто што и енергија потребна да се одвоји један неутрон из језгра?

Састав атомског језгра сачињавају протони и неутрони, једним именом названи нуклеони. Њих везује јака нуклеарна сила. Енергија везе по нуклеону f је средња вредност, а добија се дељењем енергије везе Ev својствене читавом атомском језгру са бројем нуклеона у језгру. Енергија коју треба уложити да би се раздвојили нуклеони је једнака енергији везе Ev. Међутим, нуклеони појединачно немају једнаку енергију везе и лакше је одвојити оне са периферије језгра. Зато се одвајање појединачног неутрона третира другачије и енергија потребна за тако нешто није једнака енергији везе по нуклеону.