Величина Марса

  Питања упућена физичару

Због чега је Марс мањи од Земље?

Веб презентација са квалитетним чланцима о астрофизичким појавама представља сајт NASA. Према том сајту, поуздано тумачење не постоји већ хипотеза новијег датума о утицају Јупитера на величину Марса.

Јупитер, највећа планета у нашем планетарном систему, није увек био на месту где је данас већ се померао према Сунцу, под утицајем ротирајуће међузвездане материје од које су настале планете и астероиди. Сматра се да је Јупитер био у околини данашњег положаја Марса и да је прикупио део међузвездане материје која би, иначе, постала саставни део Марса. С друге стране, Сатурн је утицао да се кретање ка Сунцу успори и да се Јупитер врати, односно да буде на месту где је данас. Заиста је приметно одступање величине Марса у поређењу са земљом и Венером.